Skip to content

Priser

Prisoversikt for de vanligste tjenestene.

Barn under 16 år ingen egenandel på legetjeneste, men det kan tilkomme betaling for utstyr.

Det foregår automatisk frikortregistrering, men enhver med frikort må allikevel gi beskjed i resepsjon eller hos legen.

Egenandeler

 • Konsultasjon hos allmennlege: 160 kr

 • Konsultasjon hos allmennlege, spesialist i allmennmedisin: 212 kr

 • Konsultasjon hos turnuslege: 160 kr

 • Elektronisk konsultasjon hos allmennlege: 160 kr pluss girogebyr.

 • Elektronisk konsultasjon hos spesialist i allmennmedisin: 212 kr pluss girogebyr

 • Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgiving uten legekonsultasjon: 59 kr

 • Tillegg for taking og innsending av blodprøver: 59 kr

 • Tillegg for taking og innsending av andre prøver: 59kr

 • Influensavaksine 2022/23: 250 kr

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer (omfattes ikke av frikortordningen)

 • Gynekologiske undersøkelser, enkle elastiske bind m.m: 67 kr

 • Spirometri, EKG, rektoskopi, enkel sårskift, sukkerbelastning m.m: 102 kr

 • Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m: 145 kr

 • Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m: 198 kr

 • Henvisning: 59 kr

 • Førerkort, enkel 400 kr utvidet med tillegg av medisinske opplysninger: 650 kr

For faktura og betalingsoversikt