Skip to content

Priser

Prisoversikt for de vanligste tjenestene

 

Barn under 16 år ingen egenandel på legetjeneste, men det kan tilkomme betaling for utstyr.

Det foregår automatisk frikortregistrering, men enhver med frikort må allikevel gi beskjed i resepsjon eller hos legen.

Egenandeler

 • Konsultasjon hos allmennlege: 170 kr

 • Konsultasjon hos spesialist i allmennmedisin: 224 kr

 • Konsultasjon hos turnuslege: 170 kr

 • Elektronisk konsultasjon hos allmennlege: 170 kr pluss girogebyr.

 • Elektronisk konsultasjon hos spesialist i allmennmedisin: 224 kr pluss girogebyr

 • Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgiving uten legekonsultasjon: 61 kr

 • Tillegg for taking og innsending av blodprøver: 61 kr

 • Tillegg for taking og innsending av andre prøver: 61 kr

 • Influensavaksine 2023/24: 250 kr

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer (omfattes ikke av frikortordningen)

 • Gynekologiske undersøkelser, enkle elastiske bind m.m: 72 kr

 • Spirometri, EKG, rektoskopi, enkel sårskift, sukkerbelastning m.m: 109 kr

 • Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m: 155 kr

 • Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m: 211 kr

 • Henvisning: 59 kr

 • Førerkort, enkel 600 kr utvidet med tillegg av medisinske opplysninger: 850 kr

For faktura og betalingsoversikt